Η Αγία Παρασκευή όπως είναι σήμερα.

 

 

Η Αγία Παρασκευή όπως  ήταν πριν γίνουν οι αλλαγές.