Ανδρών Επιφανών Πάσα Γη Τάφος
 
• Μετάφραση: τάφος των ένδοξων αντρών είναι η γη ολόκληρη / για τους διακεκριμένους ανθρώπους όλη η γη είναι τάφος.
• Σημασία: η δόξα των επιφανών ανθρώπων κάθε εποχής απλώνεται σ' όλη τη γη• οι επιφανείς άνθρωποι ανυψώνονται σε πανανθρώπινα διαχρονικά σύμβολα αρετής και ηρωισμού- ο αντίκτυπος της γενναι¬ότητας και κάθε σπουδαίας πράξης ξεπερνά τα σύνορα, τις φυλές και τις γλώσσες.
• Προέλευση: η αποφθεγματική φράση απαντά στον Έπιτάφιον του Περικλή (Θουκυδίδης, 2ο βιβλίο, κεφ. 43) και είναι χαραγμένη στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
• Χρήση στη Νέα Ελληνική: ο αντίκτυπος της γενναιότητας του ξεπέ¬ρασε τα σύνορα της πατρίδας του- ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος.
• Γλωσσικά σχόλια: ανδρών: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, πτώσης γενικής πληθυ¬ντικού, κλίσης γ', του ονόματος ό άνήρ (= άντρας, άνθρωπος).
Επιφανών: επίθετο, γένους αρσενικού, πτώσης γενικής πληθυντι¬κού, κλίσης γ', ό επιφανής, ή επιφανής, το επιφανές (= αυτός που φαίνεται, φανερός- λαμπρός, περίφημος, ένδοξος, διακεκριμέ¬νος).
πάσα: επίθετο ή αόριστη επιμεριστική αντωνυμία, γένους θηλυκού..