Το Ιατρείο στο χωριό βρίσκεται στον χώρο της Κοινότητας

και θα λειτουργεί κάθε Τρίτη απο της 8:00 εώς της 14:00.