ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

metafora limaton

 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης Σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €) στη ΔΕΥΑ Νέστου, από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580042 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ,ΕΡΑΤΕΙΝΟ,ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ » της ΣΑΕ 075/8/2013.

 

Πηγή : http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/%CE%92%CE%9B930-436