Καφενείο : Ο Ψηλός

Καφενείο

Ο ψηλός

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 25910 - 42262